Новини
АЕОБ участва в Национален дискусионен форум. PDF Печат
Вторник, 15 Ноември 2011г. 05:56ч.

Под патронажа на Министъра на земеделието и храните на Република България г-н Мирослав Найденов в Хотел “Шератон” гр. София на 14 ноември 2011г. се проведе Национален дискусионен форум „От Отпадъци–към енергия”–Съвременни технологии, нови възможности за общините и бизнеса”. Събитието бе организирано от Български енергиен форум.
Акцентът на дискусионния форум бяха технологии, характеристики и примери за добри практики при оползотворяване на биоразградими отпадъци. Форумът имаше за цел да запознае потребителите, общините и бизнеса с широките възможности, технологиите и ефектите от енергийното оплозотворяване на биомасата и биоразградимите отпадъци предвидена в новия Закон за енергията от възобновяеми източници в България. В проведената открита дискусия по приложението на различни технологии–  предимствата и рисковете, свързани с тяхното внедряване бяха представени основните групи технологии–директно изгаряне, газификация и анаеробна ферментация.
инж. Николай Вангелов от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) запозна аудиторията с предлаганите в България и Европа високо технологични, ефективни и екологични съоръжения за производство на алтернативни горива и за тяхното енергийно оползотворяване.
В конференцията взеха участие представители на световно известни производители на оборудване «от отпадъци-към-енергия» от САЩ, Канада, Китай, Индия, Германия, Австрия, Украйна и други.

 
АЕОБ участва на международна конференция и изложение в Русия. PDF Печат
Неделя, 18 Септември 2011г. 05:48ч.

На 13-14.09.2011г., по покана на KAMI DREV Ltd., представители Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) участваха в международната конференция и изложба TEKHNODREV Siberia – 2011 в гр. Красноярск, Руска Федерация.
Проф. Д-р Димитър Младенов – Председател на Управителния съвет на АЕОБ запозна аудиторията с опита на България в технологиите свързани с оползотворяването на генерираните дървесни отпадъци при производството на брикети, пелети и енергийни трески (чипс).
След приключване на форума по инициатива на организаторите се проведе кръгла маса, на която представителите на АЕОБ проведоха конкретни разговори с представители на руски фирми от сектор дърводобив, дървопреработване и мебелна промишленост.

 
Изложение ТЕХНОФОРЕСТ 2010 PDF Печат
Сряда, 31 Март 2010г. 00:00ч.

БУЛПРОФОР и Агенция Булгарреклама от 23 дo 27 март 2010 г. в Интер Експо и Конгресен Център – София, за втори път в България се организираха специализирано изложение за лесовъдство, горска техника и технологии – ТЕХНОФОРЕСТ 2010.
ТЕХНОФОРЕСТ се проведе паралено с най-голямото в страната специализирано изложение за дървообработващата и мебелна промишленост - ТЕХНОМЕБЕЛ. Съпътстващ изложението бе „Национален Горскостопански семинар- 2010”. На семинара бяхо изнесини доклади по актуални теми от горскостопанската практика, като: горско стопанство; опазване на горите; сертификация на горите; публични и екосистемни функции на горите ;дървесната биомаса като ВЕИ.

На семинара председателят на УС на АЕОБ д-р инж. Димитър Младенов изнесе доклад на тема” Актуални аспекти за енергийно оползотворяване на дървесната биомаса”. Докладът предизвика интерес сред практическите деятели от горските стопанства. Редица горски стопанства проявяват интерес за изграждане на инсталации за производство на енергийни трески, пелети и брикети.

Презентация на Младенов-АЕОБ

 
Изложение в гр. Уелс, Австрия PDF Печат
Понеделник, 01 Март 2010г. 00:00ч.

На 01.03.2010 г. бе изложението по енергийна ефективност и ВЕИ, съпътстващо Световните дни за устойчива енергия във гр.Уелс, Австрия. Поканени са експерти по енергийна ефективност и консултанти, неправителствени организации и всички, които се интересуват от възможностите за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятия от различни сектори и организирането на европейска схема за бенчмаркинг, възможност за запознаване с новостите в тази област и договаряне с производители на такова оборудване.

Екип от експерти, представящи Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата отговаряха на всички въпроси и консултираха интересуващите се по темата на изложението, запознаваха с достиженията в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и натрупания опит. Изложението се провежда за 19 път и в него участват представители на 45 страни.

 
Семинар “Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство. PDF Печат
Сряда, 18 Ноември 2009г. 05:46ч.

На 17.11.2009г. в Българска стопанска камара – София се проведе технически семинар на тема „Вечната зелена енергия – предизвикателства пред публично-частното партньорство” Организатори на форума бяха БСК, Съветът на аграрните организации в България и Асоциацията за екологичен инженеринг. Акцентът в дискусията бе поставен върху възможностите за оползотворяване на дървесна биомаса за подобряване на енергийната ефективност, както и върху необходимостта от развитие на публично-частното партньорство при създаване на устойчиви енергийни общности. Примери за добри практики в това отношение сподели инж. Николай Вангелов – от Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ).· Председателят на УС на Съвета на аграрните организации в България Людмила Тодорова представи проект „Стимулиране производството на възобновяеми енергийни суровини. Развитие на енергийния сектор и нитратната директива на ЕС”, а главният директор в БСК Кирил Желязков направи презентация на тема „Микроенергетиката и енергийна ефективност – състезанието на 21-ви век”.

 
АЕОБ стартира демонстрационни изложения в България. PDF Печат
Сряда, 24 Юни 2009г. 05:42ч.

На 23.06.2009г. стартира поредната инициатива на Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) за популяризиране на възможностите за използване на възобновяема енергия в България. В гр. Сапарева баня бе проведен първият от предвидените демонстрационни изложения и технически семинари на тема „Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса на териториите на Софийска и Кюстендилска област”. Организатори на събитието бяха Община Сапарева баня и Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ).
Участници във форума бяха представители на местната власт в Софийска и Кюстендилска област, членове на Асоциацията на общините собственици на гори, регионалните структури на Държавната агенция по горите, собственици и мениджъри на хотели, фирми в отрасъл дърводобив и дървопреработка.
Сред участниците в изложението голям интерес предизвика демонстрирането на мобилната дробилна машина за производство на енергийни трески, специализираният пневматичен транспорт на енергийни трески, пелетната линия за производство на дървесни пелети от суха суровина, автоматизираните водогрейни котли работещи с енергийни трески и пелети за бита и слънчева инсталация за подготовка на топла вода.

 
Изложение Технофест 2009 PDF Печат
Петък, 27 Март 2009г. 05:38ч.

На 26.03.2009г. членове на Асоциация за енергийно оползотворяване на биомасата (АЕОБ) участва в Национална Конференция „Дървесина и енергия – нови възможности в условия на криза” по време на Международното изложение за лесовъдна, горска техника и технологии - Технофорест – 2009 в Интер Ескпо и Конгресен Център – София.
Участници в конференцията бяха представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната агенция по горите, БУЛПРОФОР, браншови организации, фирми в отрасъл дърводобив и дървопреработка и университети. Особен интерес сред участниците предизвика презентацията на инж. Николай Вангелов - АЕОБ на тема „Енергийно оползотворяване на биомаса”. Представени бяха успешно реализираните проекти за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса в Хасково и Чепеларе.

 
Семинар "Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса" в Хасково PDF Печат
Четвъртък, 19 Март 2009г. 00:00ч.

На 19 март 2009 г. в хотел "Фантазия", Хасково се проведе технически семинар “Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса”. ЕРАТО бе съорганизатор заедно с АЕОБ, Държавна агенция по горите и Регионална дирекция по горите Кърджали.

За технологиите за производство на горива от отпадна дървесна биомаса. говореше проф. д–р Димитър Младенов - председател на Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомаса.

Изп. директор на “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД инж. Красимир Станчев презентира машини и съоръжения, произвеждани от “ЗММ–Хасково“ АД в областта на дървообработването, производство на дървесни пелети и енергийни трески, както и добри практики на фирма “ЕРАТО” в производството на гориво от биомаса. Представи и опитът на фирма “ЕРАТО” в прилагането на подходи и технологии за енергийно оползотворяване на биомасата, които се прилагат в бита, публичния сектор и индустрията.

С екологични дървени къщи от цели трупи, произведени в България запозна присъстващите Атанас Ловчинов, изп. директор на Родопи пропърти ООД.

Реализирания от “ЕРАТО” проект ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ в Хасково представи инж. Николай Вангелов – мениджър “Енергийни проекти”.

Демонстрирани бяха производствени бази и лаборатории в ЗММ Хасково, Ерато Продукти ООД, Ерато Ресурс ЕООД и Ерато Лес ООД.

Презентация на Младенов-АЕОБ

Презентация на Кр.Станчев - ЗММ

Презентация на Н.Вангелов - Проект Зелена Енергия

 
Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса PDF Печат
Сряда, 01 Октомври 2008г. 00:00ч.

На 23.06.2009 стартира поредната инициатива за популяризиране на възможностите за използване на възобновяема енергия в България. В гр. Сапарева баня бе проведен първият от предвидените демонстрационни изложения и технически семинари на тема „Възможности за енергийно оползотворяване на отпадна дървесна биомаса на териториите на Софийска и Кюстендилска област”. Организатори на събитието бяха Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомаса, Община Сапарева баня, ЕРАТО холдинг АД и ЗРНО Горска техника ЕООД - Дупница.

Участници във форума бяха представители на местната власт в Софийска и Кюстендилска област, членове на Асоциацията на общините собственици на гори, регионалните структури на Държавната агенция по горите, собственици и мениджъри на хотели, фирми в отрасъл дърводобив и дървопреработка.
Сред участниците в изложението голям интерес предизвика демонстрирането на мобилната дробилна машина модел DC300 и за производство на енергийни трески, специализираният пневматичен транспорт на енергийни трески, пелетната линия модел PL200 за производство на дървесни пелети от суха суровина, автоматизираните водогрейни котли работещи с енергийни трески и пелети за бита и слънчева инсталация за подготовка на топла вода.

В залата на туристически център „Гейзера” в гр. Сапарева баня участниците в техническия семинар бяха запознати с добрите практики на фирма Ерато в производството на гориво от дървесна биомаса и изпълнените успешни проекти на компанията в публичен сектор.

Първото демонстрационно изложение и технически семинар е част от стратегията на ЕРАТО да обедини интересите на всички заинтересувани пазарни участници в България за създаване на устойчиво развитие и просперитет посредством използването на алтернативна, екологична, достъпна и евтина енергиядървесната биомаса.

 

 


Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting